snoww

FROZEN


FROZEN

به من شلیک کن

 

حتی اگر به هدف نرسید برایت خواهم

 

مرد

 


برچسبها:
نوشته شده در دو شنبه 20 مرداد 1393برچسب:,ساعت 10:30 توسط rahaneh and zahra|

 تو را בوست בاشتـہ ام و בارم , 

 

  
 آنقـבر خواهم בاشت تا ذخایر "בوستت
 
 
 
בارم" בر جهاלּ تـہ بڪشـב , 
 
 
  
 آنقـבر ڪـہ نسل بعـב هیچ سهمے از عشق نبرنـב...!!! 
 

برچسبها:
نوشته شده در دو شنبه 20 مرداد 1393برچسب:,ساعت 10:14 توسط rahaneh and zahra|

محال است ببخشم کسی را که

 

وسط خنده هایم

 

وقتی به یادش می افتم

 

گریه ام میگیرد

 

 


برچسبها:
نوشته شده در دو شنبه 20 مرداد 1393برچسب:,ساعت 10:3 توسط rahaneh and zahra|

دوستت دارم

 

نه بخاطر شخصیت تو

 

بلکه

 

بخاطر شخصیتی که من در هنگام با تو بودن پیدا میکنم...

 


برچسبها:
نوشته شده در یک شنبه 19 مرداد 1393برچسب:,ساعت 9:44 توسط rahaneh and zahra|

فقط

کنار تو

در آغوش تو

میان بازوان مردانه ی تو

آرامم

و

این آرامش را

با هیچ چیزی

در دنیا

عوض نمیکنم..........

 


برچسبها:
نوشته شده در یک شنبه 19 مرداد 1393برچسب:,ساعت 9:2 توسط rahaneh and zahra|

غصه مرا کشت

وقتی دیدم دست  به سینه ایستاده ای

تمام راه را برای آغوشت دویده بودم بی انصاف ..!!!

 


برچسبها:
نوشته شده در یک شنبه 19 مرداد 1393برچسب:,ساعت 8:37 توسط rahaneh and zahra|

مــیــدونم !


کــــارداری !


ســَرَت شـــلوغه !


مــیــــدونم!


امــا اینکـــه موقع خـــواب


روی تخـــتت ... چند ثانیه...


فقط لحــظه ای بــه ذهــنت خـــطور کنه


کـــه یکی  یه جــایی ... کـــسی ... روی تخــتش ...


موقع خــوابـــش ...


واسه خاطر " تـــــــــو " اشـــک مــــی ریزه !


همیـــن هــم بــرا مـــن کــافیه 


کاش فقط یه لحظه بهم فکر کنی...

 


برچسبها:
نوشته شده در شنبه 18 مرداد 1393برچسب:,ساعت 15:0 توسط rahaneh and zahra|

{בُخــترآ} مثـل {پسـرآ} نیستـלּ ...وقتـــے {בلـشـوלּ } میگــیره{سیـگآر} نمیـکشـלּ ... {בآב} نمیـزنــלּ ...{وسـآیل} نمـیـشکـونـלּ ...בخـترآ وقتـــے {בلشــوלּ } میگـیـره شـروع میــکنـלּ بـــہ {کـوتـآه کــردלּ } ...!کـوتـآه کــردלּِ {مــوهــآ}{نــآخــونا} ...و {احــسآسـآتــ } ...


برچسبها:
نوشته شده در شنبه 18 مرداد 1393برچسب:,ساعت 14:44 توسط rahaneh and zahra|

همیشـہ

 

وقتے ڪنـــار یڪــے هستـــے

 

و میدونـــے اون یہ همدم خوبیـــــہ واســـت

 

وقتـــے میدونـــے ڪہ میتونـــے بهـــش اعتماد کنے

 

وقتـــے میدونـــے اون از صمیـــم قلب دوســـت داره

 

دیگہ چـــے میخواــــے از این دنیا؟

 

غیــر اینڪہ بخواــے همیشہ خنده ـے رو لبہاـے  اونو ببینــے؟

 

غیــر اینڪہ همیشـہ واسش بہترینارو ارزو ڪنے؟

 

غیــر اینڪہ بخواــے همیشـہ ڪنارـش بمــــــونـــے ؟

 


برچسبها:
نوشته شده در شنبه 18 مرداد 1393برچسب:,ساعت 10:42 توسط rahaneh and zahra|

چقدر نیستی...

 

حوصله ات از این همه نبودن

 

سر نمیرود...؟!

 

 


برچسبها:
نوشته شده در شنبه 18 مرداد 1393برچسب:,ساعت 10:35 توسط rahaneh and zahra|      قالب ساز آنلاین